Česká škola lyžování

Zásady diskuseCH

Diskuse na internetu bývají znehodnocovány množstvím nezajímavé, často neslušné „informační vaty“. Pod články na doméně „CeskaSkolaLyzovani.cz“ vata nebude. Jak to zajistíme?

Diskuse je vedena formou odborných článků

Diskuze by měla mít smysl a být přínosem,

tak aby se v ní cítili dobře všichni, kteří se umí vyjadřovat slušně a věcně - proto je toto fórum moderované.

Diskuse je filtrovaná

Než se článek objeví v diskusi, musí ho odsouhlasit jeden ze čtyř moderátorů. Pokud příspěvek neodpovídá níže uvedeným zásadám a běžnému standardu, vyzve jeden z moderátorů autora, aby svoji myšlenku přeformuloval.

Administrátoři si vyhrazují právo, příspěvky nesplňující níže uvedená pravidla nezveřejnit, případně při opakování mazat, nebo přesunout i bez varování a udání důvodu.

 

Věříme, že drtivá většina diskutujících s námi souhlasí a „CeskaSkolaLyzovani.cz“  bude vhodným prostorem pro výměny názorů milců snowsports i snowinstructors.

 

 1. Do diskuse vstupuj prosím až poté, co si pozorně přečteš a v souvislostech promyslíš diskutovaný článek/příspěvek/téma.
 2. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, vzájemné napadání osob nebo skupin však nebude tolerováno .
 3. Na názory, s nimiž nesouhlasíš, nikdy nereaguj pouze jejich zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni silné argumenty.
 4. Nevytrhávej slova a myšlenky druhých z kontextu. Soustřeď se především na podstatu jejich sdělení, nesnaž se od ní odvádět pozornost k méně podstatným detailům a nesnaž se je zesměšnit kvůli nějaké nešikovné formulaci. Důležitá je podstata!
 5. Nepřicházej do diskuse s úmyslem bojovat proti konkurenci a važ si toho, že moderátor diskuse takové přestřelky nepřipustí.
 6. Když do diskuse vstoupí s dotazem laik, zaměř se přednostně na to, aby dostal srozumitelné odpovědi.
 7. Hledá-li laik v diskusi odpovědi na své otázky, nezneužívá vstřícnosti "profesionálů". Platí však, že pečlivě naslouchá co je mu sdělováno a opakovaně nepolemizuje.
 8. Dodržuj obvyklá pravidla slušnosti normálního života - chovej se dle etických a morálních zásad. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i zde
 9. Nezapomínej, že na druhém konci jsou lidé a ne PC. Co napíšeš do diskuse, bys možná dotyčnému nikdy neřekl do očí = není slušné urážet druhé.
 10. Uvědom si, kde se zrovna nalézáš - zde na "skiplus.cz" - nejdříve se dívej kolem sebe, pak se projev.
 11. Před novým dotazem si prosím pomocí prohledávání ověř, zda-li se obdobný dotaz v diskusi již nevyskytnul.
 12. Při diskutovaní se drž předmětu diskuse a piš příspěvky, které jsou k věci. Máš-li příspěvek na jiné téma, najdi pro něj vhodnou diskusní skupinu.
 13. Nejlépe piš o tom, čemu rozumíš a tak, aby to dávalo smysl. Nepokládej „návnady“ pro flame-war. (Neprovokuj.)
 14. Zvaž, kdy je dobré použít přímý mail (oslovit přímo) a kdy umístit příspěvek do veřejné diskuse.
 15. Je v pořádku, když si myslíš, že to, co právě děláš, je nejdůležitější věc ve vesmíru. Ale neočekávej od ostatních, že s tebou budou souhlasit.
 16. Pokud nesouhlasíš s obecnou/odbornou úrovní a názorem domény či diskuse, neříkej všem ostatním, jak jsou pitomí - Prostě jdi pryč.

 

Přečti si nejdříve rady či FAQ (tento dokument), než se aktivně projevíš a nepřidělávej prosím moderátorům diskuse práci tím, že některý z předchozích bodů ignoruješ.

Děkujeme za pochopení.