Česká škola lyžování

Zásady diskuse

Diskuse na internetu bývají znehodnocovány množstvím nezajímavé, často neslušné „informační vaty“. Pod články na doméně „CeskaSkolaLyzovani.cz“ vata nebude. Jak to zajistíme?

Diskuse je moderována a je vedena formou odborných článků - zasílejte na info@ceskaskolalyzovani.cz

Diskuze by měla mít smysl a být přínosem,

tak aby se v ní cítili dobře všichni, kteří se umí vyjadřovat slušně a věcně - proto je toto fórum moderované.

Diskuse je filtrovaná

Než se článek objeví v diskusi, musí ho odsouhlasit jeden ze čtyř moderátorů. Pokud příspěvek neodpovídá níže uvedeným zásadám a běžnému standardu, vyzve jeden z moderátorů autora, aby svoji myšlenku přeformuloval.

Administrátoři si vyhrazují právo, příspěvky nesplňující níže uvedená pravidla nezveřejnit, případně při opakování mazat, nebo přesunout i bez varování a udání důvodu.

 

Věříme, že drtivá většina diskutujících s námi souhlasí a „CeskaSkolaLyzovani.cz“  bude vhodným prostorem pro výměny názorů milců snowsports i snowinstructors.

 1. Do diskuse vstupuj prosím až poté, co si pozorně přečteš a v souvislostech promyslíš diskutovaný článek/příspěvek/téma.
 2. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, vzájemné napadání osob nebo skupin však nebude tolerováno .
 3. Na názory, s nimiž nesouhlasíš, nikdy nereaguj pouze jejich zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni silné argumenty.
 4. Nevytrhávej slova a myšlenky druhých z kontextu. Soustřeď se především na podstatu jejich sdělení, nesnaž se od ní odvádět pozornost k méně podstatným detailům a nesnaž se je zesměšnit kvůli nějaké nešikovné formulaci. Důležitá je podstata!
 5. Nepřicházej do diskuse s úmyslem bojovat proti konkurenci a važ si toho, že moderátor diskuse takové přestřelky nepřipustí.
 6. Když do diskuse vstoupí s dotazem laik, zaměř se přednostně na to, aby dostal srozumitelné odpovědi.
 7. Hledá-li laik v diskusi odpovědi na své otázky, nezneužívá vstřícnosti "profesionálů". Platí však, že pečlivě naslouchá co je mu sdělováno a opakovaně nepolemizuje.
 8. Dodržuj obvyklá pravidla slušnosti normálního života - chovej se dle etických a morálních zásad. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i zde
 9. Nezapomínej, že na druhém konci jsou lidé a ne PC. Co napíšeš do diskuse, bys možná dotyčnému nikdy neřekl do očí = není slušné urážet druhé.
 10. Uvědom si, kde se zrovna nalézáš - zde na "skiplus.cz" - nejdříve se dívej kolem sebe, pak se projev.
 11.  Před novým dotazem si prosím pomocí prohledávání ověř, zda-li se obdobný dotaz v diskusi již nevyskytnul.
 12.  Při diskutovaní se drž předmětu diskuse a piš příspěvky, které jsou k věci. Máš-li příspěvek na jiné téma, najdi pro něj vhodnou diskusní skupinu.
 13.  Nejlépe piš o tom, čemu rozumíš a tak, aby to dávalo smysl. Nepokládej „návnady“ pro flame-war. (Neprovokuj.)
 14.  Zvaž, kdy je dobré použít přímý mail (oslovit přímo) a kdy umístit příspěvek do veřejné diskuse.
 15.  Je v pořádku, když si myslíš, že to, co právě děláš, je nejdůležitější věc ve vesmíru. Ale neočekávej od ostatních, že s tebou budou souhlasit.
 16. Pokud nesouhlasíš s obecnou/odbornou úrovní a názorem domény či diskuse, neříkej všem ostatním, jak jsou pitomí - Prostě jdi pryč.


Přečti si nejdříve rady či FAQ (tento dokument), než se aktivně projevíš a nepřidělávej prosím moderátorům diskuse práci tím, že některý z předchozích bodů ignoruješ.

Děkujeme za pochopení.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.