Česká škola lyžování

modul ALPINE

Česká škola lyžování - modul sjíždění a zatáčení (ALPINE)

Modul Alpine vznikl unikátní spoluprací Fakulty Tělovýchovy a sportu nejstarší středoevropské univerzity - Univerzity Karlovy a 1.lyžařského svazu na světě - Svazu lyžařů Království českého a je

na rozdíl od předchozích pevných komerčních jednoliniových modelů 

"nadčasový" - otevřený, flexibilní a komplexní

 
Národní učební plán pro oblast sjíždění a zatáčení, jehož moderní individuální přístup a FLEXIbilita je založena na:

  1. obecné definici zásad, které jsou pilíři o které se zeširoka opírá a vytváří otevřený systém propojující různé přístupy jak k výuce, tak k materiálům různých organizací vyučujících lyžování
  2. jednotných minimálních zkouškových požadavcích platných pro všechna AZ, které si jednotlivá AZ samozřejmě mohou podle svého zaměření rozšiřovat (viz www.interski.cz).


Modul ALPINE je díky tomu jako

"NÁRODNÍ výukový systémem" obecným vnějším rámcem toho co a jak v Alpine učíme.


Základ výuky je postaven na dobré znalosti ( a akademickou obcí provedených důkazech ) základních disciplín jako Pedagogika, Biomechanika, Fyzika...
a z nich se odvíjejíci Technika a metodika = pilíře ze kterých ČŠL vychází a které

vytvářejí JEDNOTNÝ základ, platný bez ohledu na to, zda budeme učit někoho v prostředí
!! školním, spolkovém a nebo komerčním !!
 

 

4 záklaní digitální části modulu Alpine :


CSL1_schema Alpine - novelizované 2014 pro "Zásady Interski ČR" ve tvaru  (.jpg)  


Tyto výše uvedené 4 části byly převzaty z materiálů Svazu lyžařů České republiky, případně jeho historických předchůdců i materiálů Interski ČR, byly novelizovány v 2014-18
 

_ a můžete si je zde stáhnout i ve tvatu (.pdf)  !

 

 

Tři základní linie ALPINE modulu jsou naprosto paritní

A1…průprava(i pluh)→vlnovka→základní carvingový oblouk→carvingové oblouky (4 oblouky)

B1…průprava→pluh → přívrat →základní paralelní oblouk.→paralelní oblouky s driftováním(6 oblouků)

B2…Průprava→pluh → přívrat →základní smykový oblouk→klasické smykové+modifikované oblouky (10oblouků)

a v rámci nich potom existují např. interní

  • "víceliniové varianty" Svazu lyžařů ČR, Skiplus, či Českého svazu lyžařských škol
  • i "jednoliniové varianty" APUL a APLŠ atd..

 

 

AKREDITOVANÁ školící zařízení i další skupiny vyučující alpine lyžování, 

mají v rámci ČŠL konečně legitimní možnost definovat vlastní nosný METODICKÝ postup podle  převažujících podmínek - samozřejmě při důsledném dodržení jednotných minimálních zkouškových požadavků pro ski-instruktory

a právě tato flexibilita dělá z ČŠL moderní, komlexní a  FLEXIBINÍ NÁRODNÍ výukový systém, kterým se liší
!! od předchozích klasických JEDNOTNÝCH modelů !!  

 

OTEVŘENÝ a obecný přístup/základ ČŠL konečně umožňuje našim ski-instruktorům legitimní individuální optimalizaci výuky na základě MODERNÍ relace "učitel-žák-podmínky", V PLNÉ ŠÍŘI didaktických a metodických zásad + RŮZNÝCH metodických postupů.. A navíc, v rámci své otevřenosti - dané právě základními pilíři obecných základních discilin, obsáhne i

různé aktuální zahraniční přístupy k výuce lyžování

ČŠL tak rozšířila dříve užívaný klasický jednoliniový model, nediktuje a dává nám nový RÁMEC, zahrnující různé cesty ke stejnému cíli - naučit někoho lyžovat. A protože lyžování patří k aktivitám při kterých působí mnoho různých vlivů tak zde rozhodně platí, že již

neexistuje „jediný správný postup“ (HonzaT).

Na rozdíli od starých klasických jednotných/jednoliniových modelů od kterých svět také pomalu ustupuje, a které připomínají nůž s jednou čepelí - vnímáme ČŠL jako kvalitní

"Swiss army knife" = na každém záleží kolik nástrojů z něho použije, kdy a za jakých podmínek !!Související články

Čl.1: Základní linie ČŠL a jejich využití - úvodní doplňující článek
admin 24.11.2010

KLASICKÉ SMYKOVÉ OBLOUKY - jsou zahajovány rotačním či protirotačním impulsem trupu na odlehčených lyžích. Tato technika vznikla v době, kdy tvar lyže zatáčení moc nepodporoval, úprava tratí nefungovala a k zatočení byl proto nezbytný výrazný rotační/protirotační impuls trupu. Ten sice pomáhal k zatáčení, ale velké transporty hmotností přinášely časté chyby.... 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.