Česká škola lyžování

Česká škola lyžováni

Lyžování přicházelo na evropské a Alpské svahy prostřednictvímHiUv severských studentů středoevropských univerzit a kudy jinudy, než prostřednictvím nejstarší středoevropské univerzity - Univerzity Karlovy a 1.lyžařského svazu na světě - Svazu lyžařů Království českého. Unikátní spoluprací těchto dvou významných institucí vznikla v 70.letech moderní Česká škola lyžování, která se zařadila vedle již respektované České školy tenisu. Zatímco tenisté si ji hýčkají, mnozí lyžaři se stále nemohou srovnat s tím, že by mohla být modernější než klasické Alpské modely. Tyto stránky si dávají za cíl nejen představit tento model výuky, ale především pozvednout národní hrdost lyžařů na Českou školu lyžování,

která je na rozdíl od předchozích pevných komerčních jednoliniových modelů 

"nadčasový" - otevřený, flexibilní a komplexní

 
I.  NÁRODNÍ učební plán, jehož moderní individuální přístup a FLEXIbilita je založena na:

 

  1. skladbovém systému bloků/modulů = sjíždění a zatáčení + běh + lyžování TP + snowboard, atd..
  2. obecné definici zásad, které jsou pilíři o které se zeširoka opírá a vytváří
    otevřený systém propojující
    různé přístupy jak k výuce, tak k materiálům různých organizací vyučujících lyžování
  3. jednotných minimálních zkouškových požadavcích platných pro všechna AZ, které si jednotlivá AZ samozřejmě mohou podle svého zaměření rozšiřovat

 

ČŠL je díky tomu jako

"NÁRODNÍ výukový systém" obecným vnějším rámcem = sjednocením množin + konsenzem
toho co a jak v ČR učíme.


Základ výuky je postaven na dobré znalosti ( a akademickou obcí provedených důkazech ) základních disciplín jako  Biomechanika,
Pedagogika, Fyzika... a z nich se odvíjejíci Techniky a metodiky  = pilířů ze kterých ČŠL vychází a které

vytvářejí JEDNOTNÝ základ, platný bez ohledu na to, zda budeme učit někoho v prostředí

!! školním, spolkovém a nebo komerčním !!  


II.  AKREDITOVANÁ školící zařízení i další skupiny vyučující lyžování, 

mají v tomto rámci ČŠL konečně legitimní možnost definovat vlastní nosný METODICKÝ postup podle  převažujících podmínek - samozřejmě při důsledném dodržení jednotných minimálních zkouškových požadavků pro ski-instruktory


a právě tato flexibilita dělá z ČŠL moderní, komlexní a  FLEXIBINÍ NÁRODNÍ výukový systém, kterým se liší
!! od předchozích klasických JEDNOTNÝCH modelů !!  

 

OTEVŘENÝ a obecný přístup/základ ČŠL konečně umožňuje našim ski-instruktorům legitimní individuální optimalizaci výuky na základě MODERNÍ relace "učitel-žák-podmínky", V PLNÉ ŠÍŘI didaktických a metodických zásad + RŮZNÝCH metodických postupů.. A navíc, v rámci své otevřenosti - dané právě základními pilíři obecných základních discilin, obsáhne i

různé aktuální zahraniční přístupy k výuce lyžování

ČŠL tak rozšířila dříve užívaný klasický jednoliniový model, nediktuje a dává nám nový RÁMEC, zahrnující různé cesty ke stejnému cíli - naučit někoho lyžovat. A protože lyžování patří k aktivitám při kterých působí mnoho různých vlivů tak zde rozhodně platí, že již

neexistuje „jediný správný postup“ (HonzaT).

Na rozdíli od starých klasických jednotných/jednoliniových modelů od kterých svět také pomalu ustupuje, a které připomínají nůž s jednou čepelí - vnímáme ČŠL jako kvalitní

"Swiss army knife" = na každém záleží kolik nástrojů z něho použije, kdy a za jakých podmínek !!
a tahle učí každý náš Ski+instruktor :)...
 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.